Ly Cà Phê Có Thể Thu Gọn 300ml

  • Kích thước thu gọn: 6×8,5cm
  • Chất Silicone
  • Nhiều màu