Thư cảm ơn của BTL vùng 4 Hải Quân (Lữ đoàn 146) gửi lãnh đạo công ty TNHH quà tặng Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam ngày (28 tháng 4 năm 2022).

Thu Cam On