Đồng hồ treo tường quà tặng đại hội Đảng Ủy – UBND – UBMTTQ – DHQTDH001

80.000