Ô dù 10 nan cao cấp OD009

Kết cấu 10 nan – Siêu bền
Tự động đóng mở
Gập gọn 3 khúc, thuận tiện mang theo
06 màu cá tính, luôn có sẵn