Kỷ niệm chương hình nút like

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: thủy tinh/pha lê trong
Độ dày:  10mm ~ 15mm
Chiều cao: 20 cm

* Sơn đổ màu, hình ảnh, khắc logo theo yêu cầu
* Sản phẩm đi kèm hộp đựng cao cấp

    Danh mục: