Kỷ niệm chương bộ đội tham gia phòng chống dịch – KNC038

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: thủy tinh/pha lê trong
Độ dày: 10mm ~ 15mm
Chiều cao: 20 cm

* Sơn đổ màu, hình ảnh, khắc logo theo yêu cầu
* Sản phẩm đi kèm hộp đựng cao cấp

    Danh mục: