Dù gấp ngược chuyên dụng cho ô tô OD014

Dễ dàng đóng mở trong không gian hẹp: cửa ô tô, xe buýt…
Lớp ngoài ướt mưa sẽ nằm gọn bên trong khi đóng dù
Không làm ướt ghế, áo quần, sàn ô tô.. sau khi đi mưa
Không bị lật ngược khi gió to, mở rộng 120cm