Bút ký kim loại thân vuông – in khắc logo theo yêu cầu