Bộ quà tặng cao cấp 3 món in theo yêu cầu BGS300

  • Tên sản phẩm: Bộ quà tặng cao cấp 3 món in theo yêu cầu BGS300
  • Mã sản phẩm: BGS300
  • Bộ quà tặng gồm bình giữ nhiệt, sổ tay và bút ký. Tất cả đều được in tên, logo, thông tin theo yêu cầu của đơn vị tặng.
  • Thiết kế: những sản phẩm quà tặng đều được thiết kế và in ấn một cách riêng biệt.